Shqip     English

Mirësevini

Studio e Avokatisë Haxhia & Hajdari është zyra e parë ligjore e themeluar në Shqipëri pas rënies së diktaturës komuniste, e cila kishte ndaluar ushtrimin e këtij profesioni të nderuar në vend që prej vitit 1968.
Studio e Avokatisë është krijuar në Tetor të vitit 1992 nga partneri saj Prof. As. Dr. Av. Maksim R. Haxhia, jurist që i përket një brezi të nderuar profesionistësh në vend, me një karriere të kompletuar në struktura të rëndësishme të gjyqësorit dhe ekzekutivit.

Studio e Avokatisë Haxhia & Hajdari ka për qëllim të saj të ofrojë shërbime ligjore,  përfaqësim në juridiksione kombëtare dhe ndërkombëtare të të gjitha niveleve, konsulencë fiskale dhe finaciare, nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional.

Partnerët

Prof as. Dr. Av. Maksim HAXHIA – Partner

Prof as. Dr. Av. Maksim HAXHIA
“ Partner, ushtron profesionin e juristit duke filluar nga 1982 dhe atë të avokatit duke filluar prej Tetorit të vitit 1992. Është diplomuar jurist në Fakultetin e Shkencave Juridike në Tiranë dhe njëkohësisht është diplomuar ekonomist në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. ”

Prof as. Dr. Av. Maksim HAXHIA – Partner

Av. Artan HAJDARI (LLM)
“ Partner, e ushtron profesionin e juristit duke filluar nga viti 1991 dhe atë të avokatit prej vitit 1998. Është diplomuar jurist në vitin 1991, në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë, Master në Studime të Thelluara Evropiane në Universitetin e Tiranës, 2005. ”

MeditLEGAL , Your partner for the Mediterranean and the Middle East

Member of the Mediterranean and Middle East law firms association

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe